ZDJĘCIA

 • Wyjazd na Kozielno - Wojtek

Porozumienia

 1. Porozumienia Okręgu PZW Opole na rok 2018 Zarząd Okręgu PZW Opole informuje, że na 2018 rok zawarte zostały porozumienia międzyokręgowe ustalające warunki wędkowania członków naszego okręgu na wodach innych okręgów PZW oraz członków innych okręgów wędkujących na wodach Okręgu PZW Opole. Każdy wędkarz podczas połowu ryb zobowiązany jest do posiadania zezwolenia uprawniającego do wędkowania na podstawie podpisanego porozumienia. Wędkarze członkowie Okręgu PZW Opole chętni do wędkowania w innych Okręgach mogą nabyć zezwolenia w wyznaczonych Kołach oraz Biurze Okręgu PZW Opole. Wędkarze spoza Okręgu PZW Opole chętni do wędkowania w Okręgu PZW Opole w ramach zawartych porozumień mogą nabyć zezwolenia w swoich macierzystych Okręgach PZW. Wędkarze chcący w 2018 roku wędkować na wszystkich wodach Okręgu PZW Opole, w tym na wodach będących pod opieką kół okręgu, zobowiązani są do posiadania zezwolenia z...
 2. OKRĘG PZW LUBLIN Część OBWÓDU RYBACKIEGO RZEKI WIEPRZ NR 4 – od zapory zbiornika Nielisz do ujścia rzeki Bystrzyca wraz z dopływami (Łabuńka, Ferens, Topornica, Wieprzec, Wolica, Żółkiewka)- wędkarze mogą wędkować na w/w odcinku po opłaceniu składki na wody nizinne ogólnodostępne lub wszystkie wody ogólnodostępne zgodnie z zezwoleniem wydanym przez OPZW w Zamościu. OKRĘG PZW PRZEMYŚL Część OBWÓDU RYBACKIEGO RZEKI WIROWA NR 1- na rzece Wirowa w granicach administracyjnych województwa lubelskiego w punkcie N 5031ʼ 66,19ʼʼ, E2306ʼ 12,83ʼʼ (między miejscowościami Zamch i Lubliniec) do ujścia rzeki Wirowej do Tanwi. Limity, wymiary, okresy ochronne, zasady wędkowania, rejestracja połowu ryb wg. zasad obowiązujących w Okręgu PZW Przemyśl i po pobraniu zezwolenia przemyskiego w biurze OPZW w Zamościu. OKRĘG RZESZÓW Część OBWODU RYBACKIEGO RZEKI SAN NR 9 – od mostu w Krzeszowie do...
 3. http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/22/wiadomosci/166158/pliki/porozumieniepolskoniemieckiewersjapolska.pdf" target="_blank http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/22/wiadomosci/166158/pliki/porozumieniepolskoniemieckiewersjaniemiecka.pdf" target="_blank Aktualni członkowie porozumienia polsko – niemieckiego/ Aktuelle Mitglieder des deutsch-polnischen Anglerabkommens: Landesanglervarband Brandenburg e.V Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. Okręgi PZW: Białystok, Bydgoszcz, Elbląg, Gdańsk, Gorzów Wlkp., Jelenia Góra, Katowice, Kielce, Koszalin, Lublin, Opole, Nadnotecki Piła, Poznań, Radom, Rzeszów, Sieradz, Szczecin, Toruń, Mazowiecki Warszawa, Wrocław, Zamość, Zielona Góra Gospodarstwo Rybackie PZW Suwałki
 4. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Gorzowie Wlkp. informuje, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje porozumienie zawarte z Okręgiem PZW w Zielonej Górze w zakresie wnoszenia ulgowych opłat okresowych oraz opłaty rocznej na jedną wybraną wodę z 50% zniżkąza wędkowanie na wodach ogólnodostępnych obu Okręgów. Umawiające się Okręgi ustalają jednolitą obniżoną wysokość składek okresowych na wody nizinne i górskie w obu Okręgach: 1. Za 1 dzień z brzegu i lodu - 10,00 zł 2. Za 7 dni z brzegu i lodu - 20,00 zł 3. Za 14 dni z brzegu i lodu - 30,00 zł Wszystkie wymienione opłaty dotyczą tylko członków zrzeszonych w Okręgu PZW w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. Dodatkowo obydwa umawiające się Okręgi w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze ustalają, że ich członkowie mają prawo do wędkowania na zasadach wzajemności w wodach rzeki Ilanki 2 oraz rzeki Pliszki 6 pod warunkiem posiadania opłaconej...
 5. Wykaz zawartych porozumień* pomiędzy Okręgiem PZW w Wałbrzychu, a pozostałymi Okręgami na rok 2018: Opcja zerowa (na podstawie udzielonych pełnomocnictw): Legnica, Wrocław. Okręgi powyższe udzieliły O. PZW w Wałbrzychu pełnomocnictwa do wydawania zezwoleń w ich imieniu. Zatem uprawnieni do wędkowania Członkowie O. PZW w Wałbrzychu dokonują wpisów w posiadanych zezwoleniach rocznych ZR-1 (połowy na wodach powyższych O.PZW wpisujemy w części B. zezwoleń). Porozumienia w opcji „50/50”: Biała Podlaska, Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Ciechanów, Częstochowa, Elbląg, Gdańsk, Kalisz, Katowice, Kielce, Koszalin, Lublin, Olsztyn, Piła, Piotrków Trybunalski, Poznań, Radom, Siedlce, Sieradz, Słupsk, Szczecin, Tarnów, Toruń. Uprawnieni do wędkowania Członkowie Okręgu PZW w Wałbrzychu korzystający z powyższej opcji porozumienia zobowiązani są wykupić składkę ulgową okręgową całoroczną w...
 6. Zarząd Okręgu PZW w Legnicy informuje, że w celu stworzenia wędkarzom naszego Okręgu dogodnych warunków do wędkowania w 2018 r. zawarł z innymi okręgami następujące porozumienia: zobacz:http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/31/wiadomosci/162057/pliki/porozumienia_2018_tabela.pdf" target="_blank">
 7. WYKAZ POROZUMIEŃ ZAWARTYCH PRZEZ OKRĘG PZW W SIERADZU O WZAJEMNYM HONOROWANIU SKŁADEK OKRĘGOWYCH I UDOSTĘPNIENIU WÓD DO WĘDKOWANIA NA WODACH NIZINNYCH NA 2018 ROK. 1. BIAŁA PODLASKA* 2. BIAŁYSTOK* 3. BIELSKO - BIAŁA** 4. BYDGOSZCZ** 5. CIECHANÓW 6. CHEŁM* 7. CZĘSTOCHOWA* 8. ELBLĄG** 9. GDAŃSK**(wody nizinne i górskie) 10. JELENIA GÓRA** 11. KALISZ** 12. KATOWICE**(wody nizinne i wody górskie) 13. KIELCE* (wody nizinne i górskie) 14. KONIN** 15. KOSZALIN**(wody nizinne i górskie) 16.LEGNICA** 17. LUBLIN* 18. OLSZTYN** 19. OPOLE** (wyłączony zb. Kluczbork, zb. Ujazd oraz wody znajdując się w użytkowaniu kół PZW nie wchodzące w skład obwodów rybackich ) 20. PIŁA** 21. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI* 22.POZNAŃ** 23. RADOM** 24.SIEDLCE* 25. SŁUPSK 26. SZCZECIN** 27. TARNOBRZEG* 28. TARNÓW** 29. WAŁBRZYCH** (wody nizinne i górskie) 30. WROCŁAW** (wody nizinne i górskie) 31. TORUŃ...
 8. Biuro Okręgu informuje, że zezwolenia okręgów, które podpisały z nami porozumienia są możliwe do odbioru zgodnie z poniższym wykazem: Okręg Radomski (cały i Wisła nr 2) oraz Okręg Mazowiecki (Bug nr 5) - dostępne u skarbników kół zgodnie z zapotrzebowaniem, Okręgi, które podpisały porozumienie o wzajemnym honorowaniu składek bez dopłaty (Ciechanów, Częstochowa, Kalisz, Kielce, Sieradz, Skierniewice, Tarnobrzeg) - zezwolenia możliwe do odbioru w Biurze Okręgu ul. Wojskowa 6, Siedlce (w celu pobrania proszę o uzgodnienie terminu odbioru tel. 608 128 208), Okręgi, które podpisały poroozumienie o wzajemnym honorowaniu składek z dopłatą - do odbioru w tych właśnie okręgach. Członkowie okręgów, które podpisały z nami porozumienia mogą odebrać zezwolenia na amatorski połów ryb w wodach Okręgu PZW w Siedlcach w: Biurze Okręgu - Siedlce, ul. Wojskowa 6, 608 128 208 sklep wędkarski...
 9. Aktualizacja 25.01.2018 r. - uszczegółowienie dot. Katowic. Wykaz Okręgów z którymi Okręg PZW Tarnobrzeg zawarł porozumienia międzyokręgowe i zasady stosowania tych porozumień w 2018 roku. 1. Biała Podlaska – udostępnia na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne wymienione w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką. 2. Białystok – udostępnia na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne. Honoruje się składki wniesione przez wędkarzy w macierzystych Okręgach. Porozumienie nie dotyczy zbiorników wyłączonych, łowisk specjalnych oraz wód górskich. 3. Chełm – udostępnia na zasadzie wzajemności wszystkie ogólnie dostępne wody nizinne. Porozumienie nie dotyczy zbiorników na których wędkowanie jest dozwolone po wniesieniu składki uzupełniającej. 4. Częstochowa - udostępnia na zasadzie wzajemności...
 10. Wykaz porozumień międzyokręgowych zawartych na 2018 rok ( lub na kadencję) Lp. Nazwa Okręgu PZW Stawka Kwota składki Na jakie wody Na jaki termin Uwagi 1. Ciechanów 0%/0% - Nizinne Do 31.12.2018 2. Częstochowa 50%/50% 70/72 Nizinne i górskie 2018-2021 3. Radom 50%/50% 70/75 Nizinne 2018-2021 4. Wałbrzych 50%/50% 70/80 Nizinne i górskie 2018-2021 5. Legnica 50%/50% 70/80 Nizinne i górskie 2018-2021 6. Piotrków Tryb. 50%/50% 70/50 Ogólnodostępne Do 31.12.2018 7. Bielsko Biała 50%/50% 70/75 Nizinne i górskie Do 31.12.2018 8. Katowice 50%/50% 70/62,50 Ogólnodostępne Do 31.12.2019 9. Kalisz 50%/50% 70/74 Ogólnodostępne 2018-2021 10. Wrocław 50%/50% 70/80 Nizinne i górskie 2018-2021 11. Szczecin 50%/50% 70/72/89...