PZW Składki

 1. Koło PZW Głogów “Kleń” Głogów ul. 1 Maja 8 (Sklep Wędkarski) – od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 17.00 soboty od godz. 10.00 do 13.00 Koło PZW Głogów “Famaba” Głogów ul. Gomółki 8 (Sklep Wędkarski) – od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 18.00 soboty od godz. 10.00 do 14.00 Koło PZW Głogów Miasto i Huta Głogów ul. Henryka Sienkiewicza 4 (Sklep Wędkarski) - od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 18.00 soboty od godz. 10.00 do 14.00 Koło PZW Lubin Miasto Lubin ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 – od 30.04. do 31.05. czwartki od godz. 18.00 do 20.00 od 01.06. do 30.06. czwartki od godz. 18.00 do 19.00 Koło PZW Lubin ZG Lubin ul. Tadeusza Kościuszki 9 - od 02.01. do 30.06. środy od godz. 14.00 do 16.00 Koło PZW Legnica "Kotwica" Legnica ul. Złotoryjska 67 - wtorki i piątki od godz. 16.00 do 18.00 Koło PZW Legnica...
 2. L.p. RODZAJ SKŁADKI KWOTA I. SKŁADKA CZŁONKOWSKA 1. podstawowa 100,- 2. ulgowa - młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, - członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW, - mężczyźni od 65 roku życia (w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek) pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat, 50,- - kobiety od 60 roku życia (w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek) pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat, 3. uczestnik - do lat 16 4. członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami 25,- SKŁADKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD PEŁNA(górska) 1. podstawowa 130,- 2. ulgowa 65,- II. 3. składka na porozumienia(wędkarzy nie posiadający uprawnień i zniżek) 80,- 4. uczestnika - do 16 lat 30,- 5. uczestnika - do 16 lat wstępującego poraz pierwszy do PZW 0,- SKŁADKA NA OCHRONĘ...
 3. W związku sytuacja epidemiologiczną w kraju, informujemy iż Okręg PZW w Sieradzu wprowadza na tą chwilę dodatkową możliwość wnoszenia jedynie pełnych składek członkowskich w drodze elektronicznego przelewu bankowego lub przekaz pieniężnego. Wpłatę składki należy dokonać na konto bankowe OkręguPEKAO SA O/Sieradz63 1240 3275 1111 0000 2911 8030w tytule przelewu podającIMIĘ NAZWISKO nazwę KOŁA oraz NUMER KARTY WĘDKARSKIEJ. Potwierdzenie dokonania przelewu stanowi zezwolenie wędkarskie w okresie ogłoszonego stanu epidemii. Wysokość składki: 230zł - SKŁADKA OGÓLNOZWIĄZKOWA + SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD PODSTAWOWA PEŁNA 220zł - SKŁADKA OGÓLNOZWIĄZKOWA +SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD PODSTAWOWA NIEPEŁNA (wyłączone wędkowanie ze środków pływających i trolling) 210zł - SKŁADKA OGÓLNOZWIĄZKOWA +SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE...
 4. SKŁADKI NA ROK 2020
 5. http://www.pzw.org.pl/tbg/cms/21617/skladki_czlonkowskie_2020_r" target="_blank">
 6. Załącznik do Zarządzenia Pełnomocnika ZG PZW Nr 7/P/2019 z dnia 13 stycznia 2020 r. WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w2020 r. L.p. Treść cena 1. Składka członkowska 100,- 2. Składka członkowska ulgowa 50% 1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24lat, 2)członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW 3) mężczyźni od 65 roku życia,pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat 4)kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat 50,- 3. Składka członkowska ulgowa 75% 1) członkowie uczestnicy do lat 16 2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami 25,- 4. Wpisowe: 1) członka zwyczajnego PZW 2) członka uczestnika PZW 25,- 1,- 5. Legitymacja członkowska 5,- Uwaga: 1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską. 2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym...
 7. 1. Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód: Składka pełna 1 Składka podstawowa pełna 190,00 2 Składka dla: - odznaczonych Srebrną Odznaką PZW - strażników SSR działających na wodach okręgu PZW w Poznaniu posiadających minimum rok służby 1* 130,00 3 Składka dla: - odznaczonych Złotą Odznaką PZW - młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do 24 lat - mężczyzn od 65 roku życia posiadających 10-letni staż w PZW 2* - kobiet bez względu na wiek i staż w PZW 100,00 4 Składka dla: - członka uczestnika (młodzież do lat 16) - odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami 30,00 5 Składka dla członka PZW za osobę towarzyszącą 3* 40,00 Składka niepełna 6 podstawowa z brzegu i lodu (wszystkie metody) 180,00 7 podstawowa z brzegu i lodu metodą spławikowo-gruntową 170,00 8 podstawowa na jeden wybrany akwen (jeden staw, jezioro, obwód rybacki rzeki)...
 8. Składka na ochronę i zagospodarowanie wód - ulgowa- 40% - 72zł; - członkowie odznaczeni odznaką PZW ,,Srebrna” ,, Złota” - mężczyźni od 65 roku życia – członkostwo w PZW powyżej 10 lat - kobiety od 60 roku życia – członkostwo w PZW powyżej 10 lat ============================================================================================ Składka na ochronę i zagospodarowanie wód - ulgowa - 60 % - 48zł; - członkowie odznaczeni odznaką PZW ,, Złota z wieńcami ” - roczna członkowie uczestnicy do lat 16 ============================================================================================ Składka na ochronę i zagospodarowanie wód - ulgowa- 50% - 60zł; - młodzież szkolna i studenci od 16 do 24 lat ucząca się ============================================================================================ TABELA W ZAŁĄCZNIKU !!!
 9. KOMUNIKAT BIURA ZO PZW w PRZEMYŚLU w sprawie składek okręgowych, opłat i innych świadczeń członkowskich w 2020 roku oraz podstawowych informacji o zakresie ich stosowania. Załącznik Nr 1 do uchwały nr 159/IX/2019 ZG PZW z dnia 20 września 2019 r. WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w 2020 r. Lp Treść Wysokość kwotowa w złotych 1. Składka członkowska 100,- 2. Składka członkowska ulgowa 1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, 2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW 3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat 4) kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat 50,- 3. Składka członkowska ulgowa 1) członkowie uczestnicy do lat 16 2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami 25,- 4. Wpisowe: 1) członka zwyczajnego PZW 2) członka...
 10. Uchwała nr 4/12/2019 Zarządu Okręgu PZW w Krośnie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie reasumpcji uchwały nr 1/09/2019 Zarząd Okręgu PZW w Krośnie uwzględniając zalecenia ZG PZW w sprawie realizacji uchwały nr 176/9/2019 postanawia: Zmienić treść uchwały na 1/09/2019 w ten sposób że: §1 Wody ogólnodostępne na wszystkich obwodach rybackich: nizinne, górskie, zbiorniki zaporowe (Solina, Myczkowce, Sieniawa) z wyłączeniem łowiska specjalnego San Zwierzyń - Hoczewka i łowisk poza obwodami rybackimi na których gospodarują koła: Członkowie PZW: Składka roczna: a. -pełna na wszystkie wymienione wody - 230 zł, b. - niepełna na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania na wodach górskich - 180 zł, c. niepełna na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania metodą trolingową i wędkowania z wykorzystaniem środków pływających – 160 zł § 2 Zasady stosowania...
 11. Składki Członkowskie 1. Składka członkowska 100,- 2. Składka członkowska ulgowa 50% 1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, 2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW 3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat 4) kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat 50,- 3. 1) członkowie uczestnicy do lat 16 2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami 25,- 4. Wpisowe: 1) członka zwyczajnego PZW 2) członka uczestnika PZW 25,- 12,- 5. Legitymacja członkowska 5,- Składki Okręgowe L.p. Rodzaj składki wysokość składki składka podstawowa *składka ulgowa **składka uczestnika ***składka dla odznaczonych odznaką złotą z wieńcami 1. Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód - całoroczna niepełna wody nizinne z...
 12. W załączniku poniżej przedstawiamy tabelarycznie wysokość składek członkowskich, wpisowego i legitymacji wędkarskich na 2020 rok, zatwierdzonych przez Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie Uchwałą nr 159/IX/2019 ZG PZW w Warszawie z dnia 20.09.2019 r., Uchwałą nr 123/2019 ZO PZW w Lublinie z dnia 30.09.2019 r.
 13. Składka członkowska ogólnozwiązkowa w 2020 roku WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ w 2020 r. Lp Treść Wysokość kwotowa w złotych 1. Składka członkowska 100,00 2. Składka członkowska ulgowa 1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, 2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW 3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat 4) kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat 50,00 3. Składka członkowska ulgowa 1) członkowie uczestnicy do lat 16 2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami 25,00 4. Wpisowe: 1) członka zwyczajnego PZW 2) członka uczestnika PZW 25,00 12,00 5. Legitymacja członkowska 5,00 Uwaga: 1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską. 2. Przyznanie...
 14. W załączniku aktualna tabela składek i opłat wędkarskich na 2020 rok.
 15. Załącznik Nr 1 do uchwały nr 194/X/2019 ZG PZW z dnia 25 października 2019 r. WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w 2020 r. L.p. Treść Wysokość kwotowa w złotych 1. Składka członkowska 100,- 2. Składka członkowska ulgowa 50 % 1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, 2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW, 3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat, 4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat 50,- 3. Składka członkowska ulgowa 75 % 1) członkowie uczestnicy do lat 16, 2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami. 25,- 4. Wpisowe: 1) członka zwyczajnego PZW 2) członka uczestnika PZW* 25,- 1,- 5. Legitymacja członkowska: 1) członek zwyczajny PZW 2) członek uczestnik PZW 5,- (nie wnosi opłaty) Uwaga: 1. Jednodniowe opłaty za wędkowanie obowiązują...
 16. Zarząd Okręgu PZW Legnica Uchwałą Nr 81/2019 z dnia 31 października 2019 r. ustalił wysokość okręgowych składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz innych opłat na rok 2020. U W A G I : 1. Składki niepełne całoroczne na wody nizinne i wody górskie obowiązują jednocześnie na wodach TrójprzymierzaDolnosląskiego, czyli Okręgów PZW: Legnica, Wałbrzych i Wrocław w ramach zawartego Porozumienia. 2. Chcąc skorzystać z Porozumień zawartych przez okręg PZW Legnica z innymi okręgami, za wyjątkiem okręgów wymienionych w pkt. 1, trzeba mieć wykupioną składkę pełną całoroczną.
 17. Uchwała Zarządu Okręgu PZW w Krośnie nr1/09/2019 z dnia 27 września 2019 dotycząca wysokości okręgowych składek na ochronę i zagospodarowanie wód w 2020 r. Zgodnie z & 47 pkt.8 Statutu PZW oraz z uchwałą ZG PZW nr 159 z dnia 20-09-2019 w sprawie składki członkowskiej na 2020 r Zarząd Okręgu PZW w Krośnie uchwala wysokości składek na ochronę i zagospodarowanie wód w roku 2020 & 1 I. Wody ogólnodostępne na wszystkich obwodach rybackich: nizinne, górskie, zbiorniki zaporowe (Solina, Myczkowce, Sieniawa) Członkowie PZW: Składka roczna: a. -pełna na wszystkie wody ogólnodostępne - 230 zł, b. - niepełna na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania na wodach górskich - 180 zł, c. niepełna na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania metodą trolingową i wędkowania z wykorzystaniem środków pływających – 160 zł & 2 Zasady stosowania ulg i...
 18. http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/57/wiadomosci/197803/pliki/skladki_czlonkowskie_na_2020.pdf" target="_blank">
 19. http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/46/wiadomosci/197571/pliki/uchwala_nr_194_zg_pzw_z_25102019_r__skladki_czlonkowskie_na_2020_r.pdf">

ZDJĘCIA

 • Ujscie Nysy do Topoli