ZDJĘCIA

 • Topola 29.06.2009

PZW Składki

 1. 1. Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód: Składka pełna 1 Składka podstawowa pełna 190,00 2 Składka dla: - odznaczonych Srebrną Odznaką PZW - strażników SSR działających na wodach okręgu PZW w Poznaniu posiadających minimum rok służby 1* 130,00 3 Składka dla: - odznaczonych Złotą Odznaką PZW - młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do 24 lat - mężczyzn od 65 roku życia posiadających 10-letni staż w PZW 2* - kobiet bez względu na wiek i staż w PZW 100,00 4 Składka dla: - członka uczestnika (młodzież do lat 16) - odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami 30,00 5 Składka dla członka PZW za osobę towarzyszącą 3* 40,00 Składka niepełna 6 podstawowa z brzegu i lodu (wszystkie metody) 180,00 7 podstawowa z brzegu i lodu metodą spławikowo-gruntową 170,00 8 podstawowa na jeden wybrany akwen (jeden staw, jezioro, obwód rybacki rzeki)...
 2. WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ w 2020 r. Lp Treść Wysokość kwotowa w złotych 1. Składka członkowska 100,00 2. Składka członkowska ulgowa 1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, 2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW 3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat 4) kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat 50,00 3. Składka członkowska ulgowa 1) członkowie uczestnicy do lat 16 2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami 25,00 4. Wpisowe: 1) członka zwyczajnego PZW 2) członka uczestnika PZW 25,00 12,00 5. Legitymacja członkowska 5,00 Uwaga: 1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską. 2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej...
 3. http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/57/wiadomosci/197803/pliki/skladki_czlonkowskie_na_2020.pdf" target="_blank">Składki na zagospodarowanie i ochronę wód na 2020 r.
 4. Zgodnie z § 1 Uchwały Nr 159/IX/2019 ZG PZW z dnia 20 września 2019 r. w sprawie ustanowienia składki członkowskiej na 2019 r. pojęcie składki członkowskiej w Polskim Związku Wędkarskim obejmuje: 1) składkę uchwaloną na potrzeby finansowania zadań organizacyjnych i sportu wędkarskiego, zwaną dalej składką członkowska ogólnozwiązkową, 2) składkę uchwaloną na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód, 3) wpisowe członkowskie i wpisowe członka uczestnika, 4) wpłaty za wydane legitymacje członkowskie. WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w 2020 r. Lp. T r e ś ć Wysokość kwotowa w zł 1. Składka członkowska 100,- 2. Składka członkowska ulgowa 50 % 1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat 2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW 3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat 4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania...
 5. Wysokość składek członkowskich na 2020 r. (uchwała nr 194 ZG PZW z 25.10.2019 r.) w załączniku.
 6. WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD W OKRĘGU PZW W SIEDLCACH NA 2019 ROK L.p. Treść Kwota (w zł) Składka pełna 1. Składka pełna (nizinna + kraina pstrąga i lipienia) 170,- Składka niepełna 2. Składka niepełna (nizinna) 116,- Składka ulgowa*: - młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, - członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW, - mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat, - kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat. 3. Składka pełna ulgowa (nizinna + kraina pstrąga i lipienia)* 85,- 4. Składka niepełna ulgowa (nizinna)* 58,- Składka uzupełniająca 5. Kraina pstrąga i lipienia 54,- 6. Kraina pstrąga i lipienia ulgowa* 27,- 7. Kraina pstrąga i lipienia ulgowa – odznaka PZW złota z wieńcami 16,- 1....
 7. w ZAŁĄCZNIKU !!!
 8. W ZAŁĄCZNIKU !!!
 9. Uchwała Zarządu Okręgu PZW w Krośnie nr1/09/2019 z dnia 27 września 2019 dotycząca wysokości okręgowych składek na ochronę i zagospodarowanie wód w 2020 r. Zgodnie z & 47 pkt.8 Statutu PZW oraz z uchwałą ZG PZW nr 159 z dnia 20-09-2019 w sprawie składki członkowskiej na 2020 r Zarząd Okręgu PZW w Krośnie uchwala wysokości składek na ochronę i zagospodarowanie wód w roku 2020 & 1 I. Wody ogólnodostępne na wszystkich obwodach rybackich: nizinne, górskie, zbiorniki zaporowe (Solina, Myczkowce, Sieniawa) Członkowie PZW: Składka roczna: a. -pełna na wszystkie wody ogólnodostępne - 230 zł, b. - niepełna na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania na wodach górskich - 180 zł, c. niepełna na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania metodą trolingową i wędkowania z wykorzystaniem środków pływających – 160 zł & 2 Zasady stosowania ulg i...
 10. WYSOKOŚĆ SKŁADEK CZŁONKOWSKICH w 2019 r. Uchwała nr 61 IX/2018 ZG PZW z dnia 21 września 2018 roku Uchwała Nr 57/2018 ZO PZW w Rzeszowie z dnia 26 września 2018r. Lp. Treść Wysokość kwotowa w złotych 1–4 SKŁADKI CZŁONKOWSKIE – OGÓLNOZWIĄZKOWE 1. Składka członkowska - pełna 90,00 2. Składka członkowska ulgowa 50% 1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, 2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW 3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat * 4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat * 45,00 3. Składka członkowska ulgowa 75% 1) członkowie uczestnicy do lat 16 2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami 22,00 4. Wpisowe: 1) członka zwyczajnego PZW 2) członka uczestnika PZW 25,00 12,00 Lp. Treść Wysokość kwotowa w ...
 11. KALENDARZ IMPREZ NA ROK 2019
 12. SKŁADKI NA ROK 2019
 13. SKŁADKI NA ROK 2018
 14. W ROKU 2019 DO ZEZWOLENIA OKRESOWEGO 1 LUB 3 - DNIOWEGO OBOWIĄZUJE REJESTR POŁOWU RYB, KTÓRY MOŻNA WYKORZYSTAĆ WIELOKROTNIE. Zezwolenie jak i Rejestr do pobrania w załącznikach.
 15. Uchwała Zarządu Okręgu PZW w Krośnie nr1/12/2018z dnia 21.12.2018 r. dotycząca ustalenia wysokości okręgowych składek na ochronę i zagospodarowanie wód w 2019 r. W związku z uchwałą ZG PZW nr 75/X/2018 z dnia 22.10.2018 Zarząd Okręgu PZW w Krośnie zmienia uchwałę własną nr 1/10/2018 z dnia 19.10.2018 w sprawie wysokości składek na ochronę i zagospodarowanie wód w roku 2019 w sposób następujący: & 1 I. Wody ogólnodostępne: nizinne, górskie, zbiorniki zaporowe (bez łowisk specjalnych) Członkowie PZW: Składka roczna: a. a. -pełna na wszystkie wody ogólnodostępne - 230 zł, - pełna dla członków rezygnujących z łowienia z łodzi – 220 zł, b. - niepełna na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania na wodach górskich - 180 zł, - niepełna dla członków rezygnujących z wędkowania metodą trolingową – 170 zł - niepełna dla członków...
 16. Biuro ZO PZW Legnica ul. Żwirki i Wigury 5/2 – od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 15.00 Koło PZW Głogów “Kleń” Głogów ul. 1 Maja 8 (Sklep Wędkarski) – od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 17.00 soboty od godz. 10.00 do 13.00 Koło PZW Głogów “Famaba” Głogów ul. Gomółki 8 (Sklep Wędkarski) – od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 18.00 soboty od godz. 10.00 do 14.00 Koło PZW Jawor Jawor Pl. Wolności 9 – od 02.01. do 30.06. wtorki i czwartki od godz. 15.30 do 17.30 od 01.07. czwartki od godz. 15.30 do 17.30 Koło PZW Lubin Miasto Lubin ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 – od 02.01. do 31.05. poniedziałki i czwartki od godz. 18.00 do 20.00 od 01.06. do 30.06. poniedziałki i czwartki od godz. 18.00 do 19.00 Koło PZW Legnica "Kotwica" Legnica ul. Złotoryjska 67 - wtorki i piątki od godz. 16.00 do 18.00 Koło PZW Legnica...
 17. Załącznik do Uchwały Nr 53 z dnia 12 listopada 2018 roku Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/51/wiadomosci/181405/pliki/skladki_czlonkowskie_okregowe__2019_r.pdf" target="_blank Wyjaśnienia do tabeli składek: *Wody ogólnodostępne to wody płynące nizinne i górskie oraz zbiorniki wodne nie ujęte w wykazie wód wydzielonych. **Zbiorniki wodne wydzielone to wody dzierżawione przez Okręg , na których obowiązuje odrębny regulamin połowu, przyjęty uchwałą Zarządu Okręgu. Regulamin taki można nabyć u Skarbników Kół w momencie wnoszenia składek członkowskich. W składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód uprawniającej do wędkowania tylko na zbiornikach wodnych wydzielonych nie mają zastosowania ulgi ujęte w puntach I i II. Do składek okresowych nie stosuje się ulg. Osoby korzystające z ulg wymienionych w tabeli składek są...
 18. Zarząd Okręgu PZW Legnica Uchwałą Nr 122/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. ustalił wysokość okręgowych składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz innych opłat na rok 2019. U W A G I : 1. Składki niepełne całoroczne na wody nizinne i wody górskie obowiązują jednocześnie na wodach TrójprzymierzaDolnosląskiego, czyli Okręgów PZW: Legnica, Wałbrzych i Wrocław w ramach zawartego Porozumienia. 2. Chcąc skorzystać z Porozumień zawartych przez okręg PZW Legnica z innymi okręgami, za wyjątkiem okręgów wymienionych w pkt. 1, trzeba mieć wykupioną składkę pełną całoroczną.
 19. Załącznik Nr 1 do uchwały nr 63/IX/2018 ZG PZW z dnia 21 września 2018 r. WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w 2019 r. L.p. Treść Wysokość kwotowa w złotych 1. Składka członkowska 90,- 2. Składka członkowska ulgowa 50 % 1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, 2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW, 3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat, 4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat 45,- 3. Składka członkowska ulgowa 75 % 1) członkowie uczestnicy do lat 16, 2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami. 22,- 4. Wpisowe: 1) członka zwyczajnego PZW 2) członka uczestnika PZW 25,- 12,- 5. Legitymacja członkowska: 1) członek zwyczajny PZW 2) członek uczestnik PZW 5,- (nie wnosi opłaty) Uwaga: - Jednodniowe opłaty za wędkowanie obowiązują na...
 20. WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w2019 r. L.p. Treść cena 1. Składka członkowska 90,- 2. Składka członkowska ulgowa 50% 1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24lat, 2)członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW 3) mężczyźni od 65 roku życia,pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat 4)kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat 45,- 3. Składka członkowska ulgowa 75% 1) członkowie uczestnicy do lat 16 2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami 22,- 4. Wpisowe: 1) członka zwyczajnego PZW 2) członka uczestnika PZW 25,- 12,- 5. Legitymacja członkowska 5,- Uwaga: 1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską. 2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW. 3. W ulgach...