Wykaz zarybień przeprowadzonych przez Zarząd Okręgu PZW w Wałbrzychu za okres od 1 stycznia 2008 do 31 sierpnia 2008 na wodach stanowiących obwody rybackie:

Szczupak
Lp Jezioro / rzeka / zbiornik Zarybienia (kg) Zarybienia (szt) Wartość zarybień (zł)
1 zbiornik Witoszówka II
10 000 1 100,00 zł
2 zbiornik Sudety
10 000 1 100,00 zł

Razem

20 000 2 200,00 zł
 
Węgorz
Lp Jezioro / rzeka / zbiornik Zarybienia (kg) Zarybienia (szt) Wartość zarybień (zł)
1 zbiornik Topola 10
690,00 zł
2 zbiornik Kozielno 20
1380,00 zł
3 zbiornik Sudety 3
207,00 zł
Razem 33
2 277,00 zł
 
Boleń
Lp Jezioro / rzeka / zbiornik Zarybienia (kg) Zarybienia (szt) Wartość zarybień (zł)
1 zbiornik Topola
1 000 412,00 zł
2 zbiornik Kozielno
1 000 412,00 zł
Razem
2 000 824,00 zł
 
Karaś
Lp Jezioro / rzeka / zbiornik Zarybienia (kg) Zarybienia (szt) Wartość zarybień (zł)
1 zbiornik Witoszówka II 250
1 199,95 zł
2 zbiornik Sudety 200
959,96 zł
Razem 450
2 159,91 zł
 
Lin
Lp Jezioro / rzeka / zbiornik Zarybienia (kg) Zarybienia (szt) Wartość zarybień (zł)
1 zbiornik Lubachów 200
2 800,00 zł
2 zbiornik Witoszówka II 150
2 100,00 zł
3 zbiornik Kozielno 300
4 200,00 zł
4 zbiornik Sudety 100
1 400,00 zł
Razem

10 500,00 zł
 
Sum
Lp Jezioro / rzeka / zbiornik Zarybienia (kg) Zarybienia (szt) Wartość zarybień (zł)
1 zbiornik Kozielno
1000 900,22 zł
Razem

900,22 zł
 
Karp
Lp Jezioro / rzeka / zbiornik Zarybienia (kg) Zarybienia (szt) Wartość zarybień (zł)
1 zbiornik Kozielno 2000
23 990,00 zł
Razem 2000
23 990,00 zł
 
Jaź
Lp Jezioro / rzeka / zbiornik Zarybienia (kg) Zarybienia (szt) Wartość zarybień (zł)
1 zbiornik Topola
2000 399,64 zł
2 zbiornik Kozielno
2000 399,64 zł
Razem
4000 799,28 zł
 
Pstrąg potokowy
Lp Jezioro / rzeka / zbiornik Zarybienia (kg) Zarybienia (szt) Wartość zarybień (zł)
1 rzeka Nysa Kłodzka
25 000 28 750,00 zł
2 rzeka Bystrzyca
9 000 10 350,00 zł
3 rzeka Szybka
5 000 5 750,00 zł
4 Potok Waliszowska Woda
150 000 18 540,00 zł
5 Potok Złota Woda
100 000 12 360,00 zł
6 rzeka Nysa Kłodzka
15 000 17 250,00 zł
7 rzeka Bystrzyca
9 000 10 350,00 zł
8 rzeka Dzika Orlica
5 000 5 750,00 zł
9 dopływy Nysy Kłodzkiej
100 000 12 360,00 zł
10 rzeka Bystrzyca Dusznicka
15 000 17 250,00 zł
11 rzeka Biała Lądecka
25 000 28 750,00 zł
12 potok Kleśnica
150 000 18 540,00 zł
13 rzeka Ścinawka
10 000 11 500,00 zł
14 rzeka Włodzica
12 000 13 800,00 zł
Razem
630000 211 300,00 zł

ZDJĘCIA

  • Ujscie Nysy do Topoli